Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

ΠΛΑΝΑΤΑΙ ΟΙΚΤΡΩΣ Ο ΜΗ ΛΕΓΩΝ ΤΗΝ ΝΟΕΡΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ!!!


 

«Επικρατεί και μία εσκοτισμένη ιδέα, του πειρασμού, ότι, εάν λέγη κανείς την ευχήν, φοβείται μην πλανηθή. Ενώ αυτό που λέγει είναι πλάνη»!!

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής