Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

Η ΑΔΟΞΙΑ, ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ «ΔΟΞΗΣ»…

 

Είπε γέρων:

«Όταν δεις ότι η σκέψη σου σε κάνει να ζητάς ανθρώπινη δόξα, να ξέρεις ότι σου προετοιμάζει ντροπή»!!

Γεροντικό