Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Η ΣΩΖΟΥΣΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ!!


 

«Τίποτε στη ζωή μας δεν συντελείται μόνο στα πλαίσια της Θείας Ενεργείας.

Είναι πάντα αναγκαία και η ιδική μας ανθρωπίνη ενέργεια και συνεργασία,

διότι ο Θεός δεν επιβάλλεται σε κανέναν!»!!

Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ του Έσσεξ