Τρίτη 19 Μαρτίου 2024

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΩΤΙΚΗΣ, ΟΜΙΛΕΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ!!!

 

«Η νηστεία είναι ένα εργαλείο, που βοηθάει, στο να αποκτήσει κάποιος σωφροσύνη! Ένας που νηστεύει, δεν πρέπει να καυχάται γι' αυτό, αλλά πρέπει να περιμένει, με πίστη στο Θεό, την εκπλήρωση του σκοπού! Οι τεχνίτες δεν καυχώνται γιά τα εργαλεία της τέχνης τους ποτέ, αλλά περιμένει ο καθένας το αποτέλεσμα της προσπαθείας του, γιά να δείξει με αυτό την ακρίβεια της τέχνης του!»!!!

Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής