Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ, ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ!!!

 

«Αυτός που θέλει να αποκτήση αρετές, να ξεκινά από την ταπείνωσι!

Χωρίς ταπείνωσι,  θα γίνη περίγελως των δαιμόνων…»!!

Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης

Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη Του στις 23 Μαΐου.