Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

ΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΓΙΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΙ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ!!!

  

«Ξέρεις˙ όταν μου φιλούν το χέρι, σχηματίζω με τον αντίχειρα και τα άλλα δάκτυλα, το σημείο του Σταυρού! Έτσι, όλοι φιλούν τον Σταυρό και όχι το χέρι μου!!

Επίσης, όταν βλέπω κάποιον που έχει ανάγκη και δεν μπορώ αλλιώς να τον βοηθήσω και τα χέρια μου τα έχω μέσα στο ράσο μου, τότε τον σταυρώνω, με κίνηση του χεριού μου μέσα από το ράσο!»!!

 Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)

 

Πηγή κειμένου: «Αναμνήσεις από τον Γέροντα Πορφύριο»