Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

Η ΣΤΕΡΕΑ ΒΑΣΙΣ, ΑΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ!!

«Χωρίς ταπείνωση δεν στεριώνει καμιά αρετή,  γιατί δεν βρίσκει τόπο να πατήσει!»!!

Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης

Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη Του στις 23 Μαΐου.