Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Ο ΟΝΤΩΣ ΤΡΙΣΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΟΛΒΙΟΣ!!!

 

«Είναι μακάριος όποιος,

 δεν έχει αμφιβολία γιά τον Θεόν,

 δεν μικροψύχησε γιά τα παρόντα,

αλλά περιμένει τα μέλλοντα!»!!!

Μέγας Βασίλειος