Τρίτη 28 Μαΐου 2024

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ!!!

 

«Θέλεις να ευλογηθής;

 Μ η ν  κ α τ α κ ρ ί ν η ς!

 Θέλεις να ελεηθής;

 Ν α  ε λ ε ή ς!

  Θέλεις να συγχωρηθής;

 Ν α  σ υ γ χ ω ρ ή ς!»!!!

 Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης!