Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ!!!

 

«Ἐκ γῆς ὁ καλέσας

 σε πρὸς Οὐρανίους Μονάς,

 τηρεῖ καὶ μετὰ θάνατον

 ἀδιαλώβητον

τὸ Σκῆνός σου Ὃσιε.

 Σὺ γὰρ ἐν τῇ Ἀσία

 ὡς αἰχμάλωτος ἤχθης,

 ἔνθα καὶ ὠκειώθης

 τῷ Χριστῷ Ἰωάννη.

 Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε,

 σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν»!!!

Απολυτίκιον, Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη Του στις 27 Μαΐου