Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ!!!

 

«Ναί! Έν παιδίον,

  έστω και νήπιον,

  έστω και βρέφος,

  έστω και μιάς ημέρας˙

  τέλος, έστω και έμβρυον   

  ανεξεικόνιστον,

  δύναται να έχει αξίαν,

  ως προς μελλοντικήν  

  ωφελιμότητα και  

  χρησιμότητα,

  όσην ολίγοι ή και ουδείς

  εκ των επιζώντων

  και εις βαθύ γήρας  

  εληλακότων»!!!

Άγιος Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος