Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ.


   Δεν είναι μόνο οι γνωστοί και ονομαστοί Πατέρες μας, οι οποίοι άφησαν αθάνατα κείμενα, λόγους και συμβουλές, είναι και πολλοί άγνωστοι των οποίων τα ονόματα δεν διασώθηκαν, αλλά τα γνωρίζει ο Παντογνώστης Θεός.

   Ένας από αυτούς τους άγνωστους, αλλά πολύ σοφούς Γέροντες, μέσα σε λίγες λέξεις περιγράφει τα άμεσα αποτελέσματα της πραγματικής μετάνοιας, που ολοκληρώνεται με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως.

Είπε, λοιπόν:

«Ὥς περ ὁ κασσίτερος μελαινόμενος λαμπρύνεται πάλιν, οὓτω καί  οἱ πιστεύοντες, κἄν μελαίνωνται ἁμαρτάνοντες, λαμπρύνονται πάλιν μετανοοῦντες. Δι’ἣν τάχα αἰτίαν, καί κασσιτέρω ἡ πίστις παρεικάσθη».

Αυτό σημαίνει ότι όπως (το μέταλλο) ο κασσίτερος όταν μαυρίσει, αφού καθαριστεί καλά ξαναλάμπει, με τον ίδιο τρόπο και αυτοί που πραγματικά πιστεύουν, έστω και εάν μαυρίζουν ψυχικά αμαρτάνοντας, ξαναγίνονται ολοφώτεινοι μετανοώντας. Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο και η πίστη παρομοιάστηκε με τον κασσίτερο.
  
Πηγή: ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ τόμ.Α’