Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

«ΕΛΕΓΧΕ ΣΟΦΟΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΣΕ» (Παροιμ. Θ’ 8’)!!!


«Ο μισοντες λέγχους τελευτσιν ασχρς»
(Παροιμ. ΙΕ’ 10’)!!!


Ο Αιώνιος Λόγος του Θεού και στο συγκεκριμένο ζήτημα μας δίδει την τέλεια απάντηση!!
      Τουτέστιν, ο λογικός και σωστός και προσγειωμένος άνθρωπος πάντοτε δέχεται καλοπροαίρετα και με ευγνωμοσύνη κάθε δίκαιο έλεγχο, και μέσα από αυτόν βελτιώνεται και καλλιτερεύει.
      Ακόμη, όμως, και τον άδικο έλεγχο τον υπομένει, διότι γνωρίζει καλώς ότι, και μέσα από αυτόν, ταπεινώνεται  και επομένως, με την ταπείνωση του αυτή, προσελκύει την Χάρι του Θεού, όπως ο καλός μαγνήτης!!!