Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

Η ΒΑΘΕΙΑ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ, ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΤΟΥ!!

 

Κάποιος αδελφός, ερώτησε τον αββά Ματώη:

«Τί να κάνω Αββά, που με στενοχωρεί η γλώσσα μου; Σαν ευρεθώ ανάμεσα  σε  ανθρώπους,  δεν  μπορώ  να  την  συγκρατήσω  και  τους κατακρίνω γιά κάθε κακή πράξη αλλά και τους ελέγχω. Τί να κάνω λοιπόν;».

Και ο Αββάς αποκρίθηκε:

«Εάν δεν μπορείς να κυριαρχήσεις στη γλώσσα σου, πήγαινε να ζήσεις μόνος, γιατί αυτό είναι η αδυναμία σου. Αυτός που μένει μαζί με αδελφούς, δεν πρέπει να είναι τετράγωνος αλλά στρογγυλός, γιά να κυλάει προς όλους»

Και πρόσθεσε ο αββάς Ματώης:

«Το ότι εγώ, ζω μόνος, δεν είναι από αρετή αλλά από αδυναμία… Δυνατοί είναι αυτοί, που βάζουν τον εαυτό τους ανάμεσα σε ανθρώπους!»!!