Τρίτη 24 Μαΐου 2022

ΣΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ!!


 

Ο ποιητής Ανακρέων, έλαβε από τον τύραννο της Σάμου Πολυκράτη, ως δώρο, πέντε χρυσά τάλαντα.

Το τεράστιο, γιά την εποχή αυτή, ποσό, ο ποιητής, το  φύλαγε άϋπνος, νύκτα και ημέρα...

Την τρίτη, όμως, ημέρα, αποφάσισε να επιστρέψει τα χρήματα, λέγοντας ότι:

«Ο ύπνος τριών ημερών, δεν πληρώνεται με πέντε χρυσά τάλαντα»!!

Ανακρέων ο Τήϊος