Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑ!

 

 

«Ὁ μή εἰδώς σιωπᾶν, οὐκ οἶδε διαλέγεσθαι»!!

«Όποιος δεν έμαθε να σιωπά, δεν ξέρει και να συζητά»!!

Αριστοτέλης