Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ!! (6/11)

 

-Είδε ο βάτραχος που πεταλώναν τ’ άλογο, σήκωσε κι αυτός το πόδι!

-Τροχός που γυρίζει, σκουριά δεν πιάνει!

-Εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν!

-Ο γάϊδαρος βόσκει, εκεί που τον δένουν!

-Ο πηλός αν δεν δαρθή, κεραμίδι δεν γίνεται!

-Μικρή τρύπα, βουλιάζει μεγάλο καράβι!

-Όταν κτυπιούνται δυό σταμνιά, ένα από τα δύο σπάει!

-Ο χορτασμένος, τον νηστικό δεν τον πιστεύει!

-Μην ρίχνεις πέτρες, σε πηγάδι που σε δρόσισε!

-«Ή μέλι επί γλώττης ή αργύριον εν χειρί»!

-Στάλα-στάλα το νερό, τρυπάει το πιθάρι!

-Οι πολλοί οι μάγειροι χαλούν τη σούπα!

-Γάτα που κοιμάται, ποντικούς δεν πιάνει!

-Δανείσου, καλοπλήρωσε, να σε ξαναδανείσουν!

-Το νερό με την φωτιά, φίλοι δεν γίνονται!