Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΩΝ!!


 

«Ο πτωχός δεν επιθυμεί τόσο πολύ

τα αναγκαία, όσο λαχταρά

ο πλούσιος τα περιττά...

 Ούτε πάλι ο πτωχός έχει

τόση ικανότητα στο να

μεταχειρισθή την πονηριά,

όση δύναμη έχει προς

αυτό ο πλούσιος...»!!

 Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος