Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

ΑΓΩΝ ΔΙΗΝΕΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΜΑΣ!!

 

Είπε ο Γέροντας Επιφάνιος γι’ αυτούς που βλασφημούν τον Κύριο, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους με την δικαιολογία ότι, το κάνουν από συνήθεια, μηχανικά και δεν τον εννοούν:

<< Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνω κάτι μηχανικά και άρα δεν είναι αμαρτία. Λοιπόν, τί θα πη, «το λέμε μηχανικά ή από συνήθεια...»;;

Βεβαίως, όποιος το λέγει συνειδητά, έχει βαρύτερο κρίμα και επ’ αυτού δεν υπάρχει αντίρρησις. Αλλά, δεν παύει να είναι αμαρτία, και μάλιστα αμαρτία βαρειά, και η βλασφημία από συνήθεια ή η κατάρα ή ο όρκος ή οτιδήποτε άλλο.

Τί θα πη συνήθεια;

Αυτή την συνήθεια να την κόψουμε, να την ξεριζώσουμε!

Άμα πάμε στην άλλη ζωή και ειπούμε στον Κύριο:

«Ξέρεις Κύριε, από συνήθεια Σε βλασφημούσαμε...».

Θα μας πη και Εκείνος:

«Τώρα, που από μόνος σου δεν αγωνίσθηκες να αποβάλλεις τις κακές συνήθειες και επέλεξες την κόλασι, θα μπορέσης να την συνηθίσης…;;;»>>!!