Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΑΓΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ!!


 

«Αδελφοί παρρησίας έχομεν ανάγκην!»!

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας