Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΔΟΣ!!

 

Η Αγία Ματρώνα, εζήτησε κάποτε από την μητέρα της ένα πτερό μεγάλο. Το οποίο και μάδησε, και δείχνοντας το στην μητέρα της, της είπε:

«Βλέπεις μητέρα, αυτό το πτεράκι;».

«Και τί να ιδώ παιδί μου, αφού το έχεις μαδήσει;», είπε η μητέρα της.

«Έτσι μητέρα, θα μαδήσουν σε λίγο, και τον πατερούλη μας, τον Τσάρο», προφήτευσε η Αγία.

Η μητέρα της ακούγοντας κάτι τέτοιο, φοβήθηκε…

Μετά από καιρό η προφητεία εκπληρώθηκε, και ο Τσάρος Νικόλαος και όλη η οικογένεια του εκτελέσθηκαν από τους "επαναστάτες" - μπολσεβίκους -…