Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ Θ.ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΝ ΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ.


 

«Εκεί που αυξάνεται η Χάρις, μεγαλώνουν οι πειρασμοί. Ο πειρασμός μόλις μυρίσει λίγο Παράδεισο, λίγο Χριστό στη ζωή του ανθρώπου, φρενιάζει, εξεγείρεται, επαναστατεί...  Αυτή είναι η δουλειά του, να κλείνει τον Παράδεισο, να διώχνει τον άνθρωπο...»

Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης