Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!!


 

«Χωρίς την ψυχήν μας καθαρήν,

δεν έχουμε κανένα όφελος από τη Θείαν Κοινωνίαν.

Γι’ αυτό να μη διστάζετε, να μην ντρέπεσθε και να εξομολογείσθε.

Ό,τι και αν έχετε κάνει,

την πιο μεγάλη αμαρτία,

ο πνευματικός έχει την εξουσία από τον Χριστόν,

διά των Αγίων Αποστόλων,

με το πετραχήλι του να τη συγχωρήσει!»!! 

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης