Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

«ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΒΗΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΝ» (γ.Φιλόθεος Ζερβάκος)!!


 

«Σκεφθήτε ως φρόνιμοι,

ότι θα πεθάνετε. Και την ώρα του χωρισμού της ψυχής από το σώμα,

δεν θα σας συνοδεύσουν ούτε οι γονείς σας,

ούτε οι αδελφοί και οι συγγενείς σας, ούτε ο κόσμος, ούτε ο πλούτος,

ούτε η δόξα, ούτε τα γράμματα,

ούτε οι τρυφές και οι σωματικές αναπαύσεις.

 

Μετανοήσατε και επιστρέψατε καλώς,

από όπου εξήλθατε κακώς με το θέλημά σας και ευρίσκεσθε στην παρακοή.

Το θέλημα και η παρακοή είναι θάνατος ψυχικός, θάνατος αιώνιος.

Σας εύχομαι αληθινή μετάνοια, με συντριβήν και ταπείνωσιν!»!!

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος