Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ!! (11/11)

 

-Όταν έλθη ο Νοέμβρης σιγομπαίνει ο χειμώνας!

-Γριά το μεσοχείμωνο θυμήθηκε πεπόνι!

-Δέκα μέτρα κι ένα κόψε!

-Στο κακορίζικο χωριό το Μάη ρίχνει το νερό!

-Δεματιάζει αβγά!

-Σ’ οποιανού αμάξι ανέβει, εκεινού το αμάξι, λέει!

-Δος κρασί, να βγει η αλήθεια!

-Ελάτε γνωστικοί, να φάτε του τρελλού το βιός!

-Ευχή γονιού, ευχή Θεού!

-Φίλους κι εχθρούς ο θάνατος, σ’ ένα τραπέζι σμίγει!

-Φλεβάρη κουτσοφλέβαρε «δυστυχισμένε» μήνα, μας χιόνισες, μας κρύωσες, μας έλιωσες στην πείνα!

-Χωρίς κουπιά και άρμενα, Αΐ Νικόλα βοήθα!

-Άθεος, απρόκοβος!

-Καλή ζωή, κακή διαθήκη!