Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Η ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!!!

 

«Η βούληση του ανθρώπου μπορεί να θεραπευθή

μόνο ελεύθερα, μέσα στο “μυστήριο της ελευθερίας”!

Μόνο με αυτή την αυθόρμητη και ελεύθερη

προσπάθεια, εισέρχεται ο άνθρωπος σ’ εκείνη την

καινή και αιώνια ζωή, που αποκαλύφθηκε

από τον Κύριο Ιησού Χριστό!»!!

πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκυ