Σάββατο 6 Μαΐου 2023

ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΛΙΔΑ, ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!

 

«Δεν είμεθα δυνατότεροι από τον Σαμψών!

Ούτε σοφώτεροι από τον Σολομώντα!

Ούτε έχομε μεγαλύτερη γνώση από τον Δαβίδ!

Ούτε αγαπούμε τον Θεόν περισσότερο από τον κορυφαίο Απόστολο Πέτρο!

Ας μην έχωμε, λοιπόν, θάρρος εις τον εαυτό μας, διότι λέγει η Αγία Γραφή:

“Όποιος έχει θάρρος στον εαυτό του, θα έχει πτώση τρομακτική”!»!!!

Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος