Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

«Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑΣ».  Η δράση του Υπουργείου Παιδείας «Η τσάντα στο σχολείο» εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας, που σημαίνει ότι: 
Δύο Παρασκευές κάθε μήνα οι τσάντες όλων των μαθητών πρέπει να μένουν στο σχολείο και οι μαθητές να πηγαίνουν σπίτια τους χωρίς να έχουν εργασίες για το Σαββατοκύριακο.

  Στοιχειώδης σεβασμός προς την εκπαιδευτική κοινότητα επιβάλλει ΠΡΙΝ πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή στην εκπαίδευση, αυτή η αλλαγή να εφαρμόζεται πειραματικά σε ορισμένα σχολεία της επικράτειας, με σκοπό την συγκέντρωση στοιχείων προς αξιολόγηση. Στην συνέχεια ακολουθεί διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα και τέλος εάν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και του διαλόγου αποδεικνύουν το  όφελος που θα προκύψει, τόσο στο σχολείο όσο και στους μαθητές, τότε πραγματοποιείται αυτή η αλλαγή και εφαρμόζεται στο ΣΥΝΟΛΟ των σχολείων της χώρας μας.

   Για την εφαρμογή της δράσης «Η τσάντα στο σχολείο» δεν έγινε τίποτα από αυτά!!! Αντίθετα το Υπουργείο Παιδείας με πιεστικό τρόπο επιθυμούσε να εφαρμοστεί το μέτρο και να δηλωθούν άμεσα οι δύο Παρασκευές που θα εφαρμόζεται η δράση σε κάθε σχολείο, στην εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα «Μy schoοl».

   Επίσης να σημειώσουμε ότι η «καινοτομία» αυτή αναφέρεται ΜΟΝΟ στους μαθητές των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, και όχι των Ιδιωτικών. Ας αναζητήσουμε κάποιες πρόχειρες εξηγήσεις: Η πρώτη πιθανή εξήγηση είναι ότι το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται για την «οικογενειακή γαλήνη» ⁽ⁱ⁾ των μαθητών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, μιας και το συγκεκριμένο μέτρο είχε ως σκοπό την βελτίωση της «οικογενειακή γαλήνης» μόνο των μαθητών του Δημοτικού. Η δεύτερη πιθανή εξήγηση είναι ότι υπάρχει μια κρυφή «μαθησιακή πριμοδότηση» με έμμεσο τρόπο των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων σε σχέση με τους μαθητές των Δημοσίων. Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω “εξηγήσεις” το μέτρο καθιερώνει μαθητές και οικογένειες δύο ταχυτήτων και αίρει την κατοχυρωμένη συνταγματική ισότητα στην εκπαίδευση.

  Οι πρώτες εντυπώσεις από την εφαρμογή αυτής της «περίεργης» δράσης  τόσο από τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς δείχνει να είναι ιδιαίτερα αρνητικές. Οι πρώτες παρατηρήσεις των γονέων είναι: Όλη την ημέρα αντί να διαβάζουν ασχολούνται με το internet και την τηλεόραση ενώ αυθαδιάζουν πολύ, διότι βγαίνουν από τον μαθητικό ρόλο. Οι παρατηρήσεις των δασκάλων είναι ότι τη Δευτέρα, που τα παιδιά έρχονται χωρίς την τσάντα τους στο σχολείο, είναι ανάστατα και αργούν αρκετά να μπουν στο σχολικό ρόλο τους. Τέλος να αναφέρουμε, χαριτολογώντας, ότι αυτές τις Δευτέρες η προσέλευση των μαθητών στα σχολεία τους γίνεται όπως είπαμε όχι με τσάντα αλλά με χαρτοσακούλα. Πραγματικά είναι ένα περίεργο θέαμα που θα ξένιζε και αυτούς που δεν έχουν παιδιά, να βλέπεις τους μαθητές να πηγαίνουν στα σχολεία τους με χαρτοσακούλες…
   
 Κλείνοντας, χωρίς να κάνουμε την όποια σύνδεση με τα ανωτέρω, να αναφέρουμε ότι και τα δύο παιδιά του κυρίου πρωθυπουργού πηγαίνουν σε “ακριβό” Ιδιωτικό Σχολείο και όχι σε Δημόσιο.

⁽ⁱ⁾ Ένας ιδιαίτερα ευφυής μαθητής,  ρώτησε τον δάσκαλο του κατά την διάρκεια του διαλλείματος: «Κύριε είναι δυνατόν μια κυβέρνηση που μείωσε τον μισθό των γονιών μου, που δεν επιτρέπει στον παππού μου να πάρει τα φάρμακα που πρέπει, να ενδιαφέρεται για την οικογενειακή γαλήνη μας…»!!!