Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ.


 

Οι Όσιοι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο 
Отцы-Печерской Лавры под в Киеве 
Holy Fathers of Lavra Caves in Kiev