Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Η ΘΕΟΜΙΜΗΤΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.


«Ἠρωτήθη Γέρων τί ἐστι ταπείνωσις καί ἀπεκρίθη: “ Ἐάν ἁμαρτήση σοι ὁ ἀδελφός σου καί συγχωρήσης αὐτῶ πρό τοῦ μετανοῆσαί σοι”»!!!

      Ποιός άλλος μπορεί να συγχωρήσει ειλικρινώς, εκτός από τον πραγματικά ταπεινό άνθρωπο!!!
      Αυτός, όχι μόνο συγχωρεί, αλλά και αισθάνεται ευεργέτη του, εκείνον ο οποίος τον βλάπτει!!
      Αυτό συμβαίνει διότι, ο βαθειά ταπεινόφρων είναι ο μόνος που διακρίνει καθαρά το όφελος που επιφέρει στην ψυχή του, η οποιαδήποτε ζημία του προκαλεί ο άλλος.
      Επομένως, αυτός δεν χρειάζεται κάν να συγχωρήσει, διότι όχι μόνο έχει εκ των προτέρων δώσει την συγγώμη του, αλλά και θεωρεί ως πνευματικό του ευεργέτη, εκείνον που με οποιονδήποτε τρόπο  τον προσέβαλε, τον έβλαψε ή τον εζημίωσε!!


Αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί : ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 4ος