Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

«ΝΙΚΑ ΕΝ ΤΩ ΑΓΑΘΩ ΤΟ ΚΑΚΟΝ» (Ρωμ. 12,21 )!!!


«Κανένας δεν θα δυνηθή ποτέ να θεραπεύσει το κακό με το κακό. Η θεραπεία του κακού, γίνεται μόνο με το ΚΑΛΟ»!!!
                                 
                                                                                            Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.Πρώτα εφάρμοσε στην καθημερινότητα του ο μεγάλος αυτός φωστήρας της Εκκλησίας μας, ο ιερός Χρυσόστομος, την μεγάλη αυτή αλήθεια και μετά την εδίδαξε!!!
Έκτοτε και μέχρι σήμερα, αυτό επιβεβαιώνεται και πάντοτε έτσι θα συμβαίνει, διότι όπως το σκοτάδι υποχωρεί μόνο μπροστά στο φως, έτσι και η κακία νικιέται μόνο από την καλωσύνη και εξαφανίζεται μπροστά σ’αυτή!!