Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ!!!


«…δού θεοσέβειά στι σοφία, τό δέ πέχεσθαι πό τν κακν στιν πιστήμη»!!!
                                                                                                                 (Ιώβ κη’ 28)


Όταν ομιλεί ο Λόγος του Θεού, τότε οι πάντες και τα πάντα σιγούν!!!
Και, ασφαλώς, ο Λόγος του Θεού είναι η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Αιώνιο Λόγο της Αγίας Γραφής, η πραγματική σοφία είναι να πιστεύει ο άνθρωπος με όλη του την ψυχή, με όλη του την δύναμη, με όλη του την καρδιά και με όλες τις δυνάμεις της διανοίας και της υπάρξεως του, και να σέβεται ολοκληρωτικά τον Θεόν. Από αυτή την στάση ζωής, γεννιέται ο φόβος του Θεού, δηλαδή, το δέος απέναντι στην Μεγαλοσύνη  του Παντοδυνάμου και Παναγάθου Δημιουργού, που στα Χέρια Του κρατά ολόκληρο τον κόσμο, τον αόρατο και τον ορατό!!!
Από αυτό το ιερό δέος, γεννιέται η πραγματική αγάπη και όταν, επί πλέον, ο άνθρωπος ταπεινά εκτελεί με πιστότητά τις εντολές του Ουρανίου Πατέρα του, τότε ελκύει επάνω του την Αγάπη του Θεού!!!
Όταν συμβαίνει αυτό, τότε ο άνθρωπος απέχει από κάθε κακή ενέργεια που εκτελείται  είτε με τις πράξεις είτε με τον λόγο είτε με τον λογισμό.
Αυτό αποτελεί την πραγματική επιστήμη, δηλαδή, την καλή και τεκμηριωμένη, μέσα από την προσωπική εμπειρία, γνώση, που οδηγεί με απόλυτη ασφάλεια στην κατά Θεόν τελειότητα!!