Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.


«Η διαίρεση προκαλεί πάντοτε μείωση, ενώ αντίθετα η ομόνοια και η ενότητα φέρνουν τον πολλαπλασιασμό και την αύξηση»!!!

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.).
Ε.Π.Ε.,15,332


Μεγάλη αλήθεια από τον Χρυσόρειθρο ποταμό της σοφίας!!!
Μόνο η ενότητα, που απαιτεί ταπεινό φρόνημα και αγάπη, βοηθάει τα Έθνη και τους Λαούς και ασφαλώς τις οικογένειες στην πρόοδο, στην ακμή και στην ευημερία!!
Αντίθετα η διαίρεση, που προϋποθέτει εγωισμό και φιλαυτία, οδηγεί τις ανθρώπινες κοινωνίες σε μαρασμό, σε παρακμή και σε αφανισμό…