Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020

Η ΚΑΛΛΙΚΕΛΑΔΗ ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ!!
Από την Ι.Μ.Προφήτου Ηλιού Σαντορίνης, με θέα το Αιγαίον Πέλαγος.