Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Η ΑΞΙΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ!!


«Δεν τιμούν οι θέσεις (υψηλές ή χαμηλές) τους ανθρώπους αλλά οι σωστοί άνθρωποι αναδεικνύουν τις θέσεις»!!

Πλούταρχος, «Ηθικά» 208 Ε.
         

  Αυτή είναι η αλήθεια!!
          Και αν ο σοφός Πλούταρχος, την διετύπωσε τόσο απλά και ξεκάθαρα, οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας την εφάρμοσαν στην ζωή τους σε απόλυτο βαθμό και ανέδειξαν όχι μόνο τα υψηλά αξιώματα, όταν σ’ αυτά επάξια αναδείχθηκαν, αλλά και τις ταπεινότερες θέσεις και εργασίες, σε περιφανείς και αξιοζήλευτες πνευματικές κορυφές!!
Για παράδειγμα: Ένας από τους μεγαλυτέρους Θεολόγους και Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Επίσκοπος Νύσσης (αδελφός κατά σάρκα του Μ.Βασιλείου), έκαμε περιφανή διαχρονικά την άσημη κωμόπολη Νύσσα!!
Άλλο, τρανταχτό παράδειγμα, αποτελούν οι περίφημοι Όσιοι και Ασκητές της ερήμου, οι οποίοι κατέστησαν όχι μόνο γνωστά, αλλά και οικεία, τα ονόματα των ερημητικών περιοχών, στις οποίες αγωνίσθηκαν, για την αγάπη του Χριστού!! Πρώτος και επιφανέστερος ο Μ.Αντώνιος, που όχι μόνο ανέδειξε, αλλά και μετέτρεψε την άγονη ερημητική τοποθεσία της Θηβαΐδας, σε πυκνοκατοικημένη πολιτεία, όπως αναφέρουν οι χρονογράφοι και ιστορικοί της εποχής Του!!
Επομένως, μη ζηλεύουμε τις υψηλές και περιφανείς θέσεις, αλλά να επιδιώκουμε, εκεί που μας έταξε ο Θεός, να εργασθούμε σωστά και ευσυνείδητα, ούτως ώστε, να αρέσουμε στον Κύριο μας και οι συνάνθρωποί μας να μας ενθυμούνται και να μας μνημονεύουν, με τις καλλίτερες αναμνήσεις, για το σωστό και έντιμο τρόπο με τον οποίο εργασθήκαμε, στο μικρό ή μεγαλύτερο πόστο που αξιωθήκαμε να υπηρετήσουμε.