Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Ο ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΪΔΟΥΡΑΚΙ.


Ενώ ευρισκόταν καθ' οδόν, γιά να επισκεφθή μία χώρα όπου κατοικούσαν ειδωλολάτρες, ο Άγιος Μαρτίνος, Επίσκοπος Γαλατίας, συνάντησε ένα γεωργό, ο οποίος καθόταν περίλυπος μπροστά στο νεκρό γαϊδουράκι του και συλλογιζόταν πόσο μάταιη ήταν η διδασκαλία των Χριστιανών. Δεν μπορούσε να καταλάβη το, πώς του νεκρού ανθρώπου το σώμα, που θα φθαρή στην γη, είναι δυνατόν ν' αναστηθή άφθαρτο.
Ο Άγιος Μαρτίνος του μίλησε γιά την Παντοδυναμία του Θεού και ο ειδωλολάτρης του ζήτησε, γιά να πιστέψη, ν’ αναστήση το γαϊδουράκι του.

Παρ’ όλο που ο Άγιος του εδίδαξε, ότι μόνο οι άνθρωποι έρχονται σε κρίσι και ανασταίνονται και όχι τα άλογα ζώα, ο ειδωλολάτρης επέμενε πως, γιά να πεισθή, έπρεπε ν’ αναστήση το γαϊδουράκι του.
Ο Άγιος Μαρτίνος, έστρεψε το βλέμμα του προς τον Ουρανό, ύψωσε τα χέρια του και προσευχήθηκε: «Κύριε ο Θεός μου, που έγινες αιτία σωτηρίας γιά όλους τους ανθρώπους, ανάστησε και τούτο το ζώον, γιά να επιστρέψη και ν’ αποκτήση επίγνωση ο άνθρωπος αυτός, διότι, με αυτό το θαύμα Σου, θα γνωρίση την Παντοδυναμία Σου και θα πιστεύση σ’ Εσένα».
Δεν πρόλαβε να τελειώση την προσευχή του ο Άγιος και το γαϊδουράκι σηκώθηκε υγιέστατο και περπάτησε. Το θαύμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να πιστέψουν και να βαπτισθούν Χριστιανοί όλοι οι κάτοικοι εκείνης της Χώρας.

Πηγή: ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ.
Από το βιβλίο: «Η Ζωοφιλία των Αγίων και η Αγιοφιλία των ζώων».
Εκδόσεις "Ο Άγιος Στέφανος".