Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ!!!


«Τρισευτυχισμένος είναι εκείνος ο άνθρωπος, που για την αγάπη του Θεού, εγκατέλειψε όλα τα κτιστά πράγματα και δόθηκε ολοκληρωτικά στην αδιάλειπτη απόλαυση της Θείας Ωραιότητος»!!!


Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής (580-662 μ.Χ.)

Αυτός είναι ο σκοπός μας, από την στιγμή που γεννηθήκαμε, αλλά, δυστυχώς, ελάχιστοι επιθυμούμε να το συνειδητοποιήσουμε και να το εφαρμόσουμε.
Όποιος, όμως, βαδίσει μ’ αυτόν τον τρόπο και σ’ αυτόν τον δρόμο, ανακαλύπτει το πραγματικό νόημα της ζωής και από αυτήν την γη, του αποκαλύπτονται τα μεγαλεία και τα θαυμάσια  του Μεγάλου Πλάστη και Δημιουργού μας, και ζει την παραδείσια ζωή, πριν ακόμη αφήσει τα φθαρτά και επίγεια, για να υπάγη στα άφθαρτα και επουράνια!!