Σάββατο 16 Μαΐου 2020

ΤΟ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΦΘΟΝΟΥ…

«Ο φθόνος καταστρέφει τον φθονερό 
και σκοτώνει τον φθονούμενο»…

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως (1846-1920)

          Ιδού για πιο λόγο ο φθόνος  χαρακτηρίζεται από τους Αγίους Πατέρες μας, ως θανάσιμο αμάρτημα.
          Από την μιά πλευρά, σαν σαράκι μολυσματικό καταστρέφει και φθείρει τον ίδιο τον φθονερό άνθρωπο, που ζει συνέχεια μέσα στην κακία και την προσπάθεια να κάνει κακό σ’ αυτούς που φθονεί…
Από την άλλη πλευρά, με την παραμικρή ευκαιρία, είναι έτοιμος να διαπράξει το μεγαλύτερο κακούργημα εις βάρος του ανθρώπου τον οποίο μισεί και φθονεί θανάσιμα…
Τέλος, ο φθονερός άνθρωπος, εάν δεν αποφασίσει να απαλλαγεί από το πάθος του, θα ευρίσκεται πάντοτε, με την θέληση του, μακριά από τον Θεόν, που είναι Αγάπη και Φιλανθρωπία!!
Επομένως, όποιος παραμένει εγκλωβισμένος στο φρικτό πάθος του φθόνου, από αυτή την ζωή ζει στην κόλαση, στην οποία (κόλαση) παραμένει και στην αιωνιότητα…