Σάββατο 30 Μαΐου 2020

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ!!

    Αυτές οι υπέροχες εικόνες του Νυμφίου και της Υπεραγίας Θεοτόκου κοσμούν το Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέου στην Νέα Σμύρνη, και προτίθενται η κάθε μία για την ιδιαίτερή της προσκύνηση.
    Κατεσκευάσθηκαν «χειρί» διακεκριμένου αγιογράφου με την φροντίδα του Εφημερίου και προσφορές των ολίγων εκκλησιαζομένων.
    Τις εκθέτομε στην δημοσιότητα, διότι ο αυτός ζήλος θα έπρεπε να επιδεικνύεται σε όλες τις Ενορίες, και μάλιστα στις μεγάλες!!