Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΦΟΒΕΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ.


«Πόνος χειρότερος και βαρύτερος από την συκοφαντία δεν υπάρχει. 
Η συκοφαντία, αποτελεί την βαθύτερη και πιό θανάσιμη πληγή»!!

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (580-662 μ.Χ.).
 
Η συκοφαντία, από όλους τους λογικούς ανθρώπους, χαρακτηρίζεται, ως ο πλέον αργός και φοβερός σταυρικός θάνατος…
Ως εκ τούτου, αφ’ ενός να παρακαλούμε τον Θεόν, ποτέ, είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία μας, να μην συκοφαντήσουμε κανέναν άνθρωπο ή να αποδεχθούμε λόγια εις βάρος του οποιουδήποτε συνανθρώπου μας και αφ’ ετέρου, να μην πέσουμε θύματα συκοφαντίας.
Η Άπειρη Αγάπη του Θεού και όταν επιτρέπει, σε κάποιες εξέχουσες Προσωπικότητες να συκοφαντηθούν, τους δίδει μεγάλη δύναμη και μακροθυμία, για να ανθέξουν, και συγχρόνως, στην άλλη ζωή, τους χαρίζει το μισθό του Μεγαλομάρτυρος!!!