Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

«ΟΡΓΙΖΕΣΘΕ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΑΡΤΑΝΕΤΕ» (Εφ. 4,26)!!!


         Ο θυμός, ο καθαρός θυμός, είναι δύναμη της ψυχής.

        Εάν ο εκ φύσεως πράος βοηθιέται μια φορά από τον χαρακτήρα του για την πνευματική του πρόοδο, ο θυμώδης βοηθιέται δυό φορές από την δύναμη που έχει ο χαρακτήρας του, αρκεί την δύναμη αυτή του θυμού να την αξιοποιήσει κατά των παθών του και του πονηρού.

        Αν δεν την αξιοποιήσει, θα την εκμεταλλευθή ο διάβολος.

        Ο εκ φύσεως ήπιος, αν δεν αγωνισθή να αποκτήσει ανδρισμό, δεν μπορεί να κάνει άλματα. Ενώ ο θυμώδης, αν πάρει μιά γενναία απόφαση και στρέψει τον θυμό του εναντίον του κακού, αμέσως, έκανε το άλμα. Γι' αυτό, τα άλματα στην πνευματική ζωή τα κάνουν, όσοι έχουν παλαβή φλέβα, που ζωογονείται από το Τίμιο Αίμα του Χριστού μας!!!