Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

«ΤΟ ΦΟΡΤΙΟΝ ΜΟΥ ΕΛΑΦΡΟΝ ΕΣΤΙ» (Ματθ. ΙΑ’ 30’)!!!


«Αποφάσισε σταθερά να μείνεις στον ωφέλιμο και ελαφρύ ζυγό του Κυρίου, και έτσι θα αποφύγεις τον ανώφελο και βαρύ ζυγό αυτού του κόσμου»!!!

 Όσιος Εφραίμ ο Σύρος (308-373 μ.Χ.).

     Η έλλειψη σταθερότητας, οι σειρήνες αυτού του κόσμου και η ροπή μας προς το κακό, αποτελούν τις βασικές αιτίες, που ΔΕΝ αποφασίζομε να ακολουθήσωμε τον Θεάνθρωπο Κύριό μας…
    Έχομε, όμως, όλοι μας την δύναμη να πράξωμε το σωστό, όχι επειδή οι ίδιοι είμεθα αυτοδύναμοι, αλλά διότι ο Επουράνιος Πατέρας μας, μάς παρέχει άφθονη την Χάρι και την Δύναμη Του, προς τούτο!!
    Εμείς, απλά και μόνο, χρειάζεται να αποφασίσωμε σταθερά και αταλάντευτα να βαδίσωμε, πατώντας επάνω εις τα ίχνη του Παναγάθου Κυρίου μας, όπως ο Ίδιος, ως Άνθρωπος, μας εζήτησε, και όλα τα υπόλοιπα, με θαυμαστό τρόπο, τα ρυθμίζει η Άπειρη Αγάπη Του!!!