Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

«ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ» (Ιωανν. ΙΑ’25’)!!!«Αὐτοῦ Παραγενομένου, λοιπόν, 
 ὓπνος ὁ θάνατος ἦν»!!!

 Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.),

Ε.Π.Ε. 10,348.

           Αυτή είναι η μία και μοναδική Αλήθεια, που άλλαξε τον ρούν της Ιστορίας!!

          Πράγματι, όταν ο Κύριός μας ήλθε ως άνθρωπος ανάμεσά μας, «λαβών δούλου μορφήν»,  από τότε άρχισε η ανάκαμψη του ανθρωπίνου γένους!!

          Ενώ, μέχρι τότε, οδηγούμεθα από την φθορά εις τον θάνατο, με την έλευση του Θεανθρώπου, που ολοκληρώθηκε με το εκούσιο Πάθος και την Ανάσταση, η πορεία μας άλλαξε με απολύτως θετικό πρόσημο!!

          Αυτό σημαίνει ότι, στην θέση της δυστυχίας ήλθε η ευτυχία, στην θέση της θλίψεως ήλθε η χαρά, αντί της φθοράς μας εδωρίθηκε η αφθαρσία και το λυκόφως του θανάτου αντικαταστάθηκε από το λυκαυγές της ζωής!!!