Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

«…ΤΟΥ ΚΑΛΕΣΑΝΤΟΣ ΗΜΑΣ ΔΙΑ ΔΟΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΣ»(Β’Πέτρ.Α’3’)

 


 «Όσοι επιθυμούν να ασκηθούν  σωστά και όπως θέλει ο Θεός στις αρετές, δεν εγκαταλείπονται ποτέ από τον Κύριον»!!!

 

«Παράλληλα», Υ4’,

Άγ. Ιωάνν. του Δαμασκηνού (676-749 μ.Χ.).

           Αφού ο Θεός ο Πανάγαθος και Παντοκράτωρ, μας εκάλεσε «δι δξης κα ρετς», όπως τονίζει ο Θείος Απόστολος Πέτρος, αντιλαμβανόμεθα ότι οφείλομε, να εργαζώμεθα πάντοτε τα έργα της αρετής και να αποφεύγωμε τις επιβλαβείς ενέργειες και πράξεις της κακίας.

          Τότε, ο Ίδιος ο Κύριος, σύμφωνα με την υπόσχεση Του, όχι μόνο θα μας ενισχύει και ενδυναμώνει και δεν θα μας εγκαταλείπει, αλλά θα εγκατασταθή μέσα μας και θα μετατρέψει την καρδιά μας σε ιερό κατοικητήριο και ναό Ιδικό Του!!!