Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

« Ω ΜΗΤΗΡ… ΤΟΥ ΔΙΑ ΣΠΛΑΓΧΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ΑΘΛΟΦΟΡΕ » (Δ’Μακκαβ. ΙΕ’29’)!!!

 

«Η όντως φιλόστοργη μητέρα είναι έτοιμη, να υπομένει τα πάντα προς χάριν του παιδιού της»!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.).

 

          Ο ιερός Πατήρ, είναι ένας από τους πλέον αρμοδίους διά να ομιλεί περί της φιλοστοργίας της αληθινής Χριστιανής μητέρας!!

          Την εβίωσε, από μικρό παιδάκι, στα ευλογημένα χέρια της νεαράς χήρας μητέρας του, Ανθούσας!!

          Αυτή τον εγαλακτοτρόφησε, Αυτή με την φιλοστοργία της τον διαπαιδαγώγησε, Αυτή αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στον αγαπητόν Της Υιό, χωρίς ποτέ να διανοηθή  να… «ξαναφτιάξει» την ζωή της (…!), όπως δυστυχώς συνηθίζεται στις ημέρες μας…

          Την εκπληκτική και θαυμαστή μητρική Της αυταπάρνηση και αυτοθυσία γιά το παιδί Της, εθαύμασε και εξύμνησε ακόμη και ο μεγάλος ειδωλολάτρης σοφιστής, που διέπρεπε τότε στην Αντιόχεια, ο περίφημος Λιβάνιος.