Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Η ΠΕΡΙΦΑΝΕΣΤΕΡΗ ΝΙΚΗ!!

 


«Η πραγματική ελευθερία, η αληθινή εξουσία, η επωφελής βασιλεία και ηγεμονία είναι, το να καταφέρεις να εξουσιάσης και να υποτάξης τα πάθη σου»!!

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.),

Ε.Π.Ε. 23,450.

           Ο ι. Χρυσόστομος μας προτρέπει, να γίνωμε αὑτοκράτορες (με δασεία), που σημαίνει να κυριαρχήσωμε στον εαυτό μας!!

          Είναι η δυσκολώτερη αλλά και η μεγαλύτερη ΝΙΚΗ!!

          Οι μεγάλοι φιλόσοφοι, μάλιστα, την εχαρακτήριζαν ως πολύ πιό σημαντική, από τις νίκες των επιφανεστέρων Στρατηλατών, όλων των εποχών!!