Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

«ΑΥΤΩ (ΤΩ ΘΕΩ) Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ» (Ρωμ. IA’36’)!!!

 

«Μην κάνετε τίποτε, που να αποβλέπει στην δόξα των ανθρώπων. Με ό,τι πράττετε, να ευαρεστήται μόνον ο Θεός!»!!!

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.)

 

          Εάν συνειδητοποιήσωμε αυτήν την μεγάλη Αλήθεια, όπως με τόση σαφήνεια την διατυπώνει ο ιερός Χρυσόστομος, τότε και μόνον τότε, η επίγεια διαδρομή και πορεία μας θα είναι επιτυχημένη!

          Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ζούμε μέσα στο άγχος, στο φόβο και στην αγωνία, διότι η επιδίωξη να αρέσωμε στους ανθρώπους και να δοξαζώμεθα από αυτούς, τις περισσότερες φορές, είναι ανέφικτη…

          Τουτέστιν, έστω και εάν έχωμε τα χαρίσματα γιά να μας επευφημούν και να μας δοξάζουν οι άνθρωποι, αφ’ ενός μεν αυτό  ενέχει πλείστους κινδύνους (π.χ. από εγωισμούς και αλαζονείες,  από κολακείες, από ζηλοφθονίες και από άλλες ανθρώπινες κακίες) και αφ’ ετέρου, τέτοιες συμπεριφορές εκ μέρους μας, δεν τις θέλει ο Θεός.

          Ο Επουράνιος Πατέρας μας, επιθυμεί να είμεθα πάντοτε ταπεινοί και προσγειωμένοι, και να επιδιώκωμε να αρέσωμε μόνον εις Αυτόν!!

          Όταν, όμως, πολιτευώμεθα, όπως επιθυμεί ο Θεός, τότε είναι βέβαιο ότι, ο πολύς κόσμος θα στέκεται απέναντι μας, διότι «ν τ πονηρ κεται» (Α’Ιωάνν. Ε’19’).