Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ - ΚΕΡΑΣΕΑ - ΠΑΠΙΚΙΟΝ ΟΡΟΣ Νο (1/2)

 

Νεοανεγερθέν Παρεκκλήσιον προς τιμήν του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, ιδρυθέν εκ θεμελίων υπό του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κερασέας- Παπικίου όρους, δαπάναις των μελών αυτού και ετέρων ευσεβών Χριστιανών.

Πηγή φωτογραφιών: Κώστας, Χαρούλα και Ειρήνη.