Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ!!

  

1. Ο λόγος που είπε ο Θεός στον Κάϊν ότι, «η ζωή σου στη γη θα είναι γεμάτη στεναγμούς, τρόμο και αγωνία», ταιριάζει γιά όλους τους αμαρτωλούς. Αλλά και ο Ίδιος ο Κύριος, θέλοντας να δείξει ότι εκείνοι που ακολουθούν τα θελήματα του σατανά, μοιάζουν του Κάϊν, έλεγε: «Εσείς θέλετε να εκτελήτε τις επιθυμίες του πατέρα σας διαβόλου. Εκείνος, ήταν ανθρωποκτόνος από την αρχή και δε στάθηκε ποτέ μέσα στην αλήθεια»…

2. Μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι, αδιαφορούν γιά την ανθρώπινη δόξα και την περιφρονούν, επειδή έχουν «πληγωθή» και επιθυμούν άλλη δόξα... Γι’ αυτό και ελευθερώνουν τον εαυτό τους από κάθε φιλία του κόσμου, γιά να μπορέσουν να έχουν μόνο τον Θείο πόθο στην καρδιά τους! Γιατί, όσοι θέλουν να τρέξουν με ασφάλεια μέχρι τέλους το δρόμο, δεν ανέχονται ν’ αναμείξουν άλλον έρωτα και άλλη αγάπη, με Εκείνη - την Επουράνια!

3. Όπως είναι μεγάλα και απερίγραπτα τα αγαθά που μας υποσχέθηκε ο Θεός, έτσι χρειάζονται και πολλούς κόπους και αγώνες. Είπε ο Κύριος: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθή τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθή». Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο ανόητοι, ώστε θέλουν να αποκτήσουν την Ουράνια Βασιλεία και να κληρονομήσουν την Αιώνια Ζωή και να βασιλεύσουν εις τους αιώνας μαζί με το Χριστό μας, χωρίς να παύσουν να ζούν με τα δικά τους θελήματα και να ακολουθούν αυτά, που είναι μάταια και ολοφάνερα βλαβερά...

4. Αυτοί που παραμένουν μέχρι το τέλος άπτωτοι, είναι όσοι εμίσησαν όλες τις επιθυμίες του κόσμου και τις φαντασιώσεις του κόσμου και τις ηδονές και τις κοσμικές ασχολίες! Ώστε, με τη δική του θέληση ο καθένας, διώχνεται από τη Βασιλεία. Επειδή, δεν προτίμησε αληθινά τους κόπους και δεν απαρνήθηκε τον εαυτό του, αλλά θέλει μαζί με τον Θεϊκό πόθο, να δοκιμάζει και μερικές ευχαριστήσεις αυτού του κόσμου!

5. Και αυτές οι καλές πράξεις ακόμη, πολλές φορές, γίνονται από κενοδοξία, η οποία κρίνεται από τον Θεόν όπως και η κλοπή, η αδικία και τα άλλα αμαρτήματα. Γιατί λέει η Αγία Γραφή: «Ο Θεός διεσκόρπισε οστά ανθρωπαρέσκων». Ώστε, και με τις καλές πράξεις, επιδιώκει ο εχθρός να υπηρετήται και να λατρεύεται...

 

Μελέτημα 14ον
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.