Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

ΟΤΑΝ ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ, ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑΙ!!


 

«Η πρώτη βαθμίδα της πνευματικής ανυψώσεως είναι η νοερά προσευχή»!

 Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής